Een log over de gang van zaken in de Zaanstreek

08 maart 2006

De definitieve uitslag van de gemeenteraadverkiezing in Zaanstad is bekend.
Op de website van de Gemeente Zaanstad staan de lijsten, met oa. het aantal stemmen per kandidaat.
Klik hier voor de uitslag.

05 maart 2006

Interessante verhandeling van Zaankanter over het centrum en burgemeester worden (bron RTV Noord-Holland, RealPlayer formaat):

Niemand wil burgemeester worden van Zaanstad, omdat het 'een rommetlje is. Inwoners van Zaanstad beamen dat.

28 februari 2006

De verkiezing van de gemeenteraad nadert.
Tijd om even stil te staan bij het huidige beleid, van PvdA, CDA, VVD en GroenLinks:
Actuele stand van zaken:
- Zaanstad is een grote bouwput
- Zaanstad heeft straks mooie kantoorpanden
- Zaanstad is verkeerstechnisch een chaos
- Zaanstad kan wel zonder biblotheken
- Zaanstad krijgt een mooi brandweerkantoor
- Zaanstad heeft nog steeds geen ijsbaan
- Zaanstad heeft nog steeds geen gevangenis

kortom het blijft aanmodderen...

26 februari 2006

Lijsttrekkersdebat 4 maart 2006

Op zaterdag 4 maart gaan de 12 lijsttrekkers met elkaar in debat in de Vermaning, Westzijde 80, Zaandam. U bent vanaf 16:30 uur welkom, het debat duurt van 17:00 tot 19:00 uur.

25 februari 2006

Aansluitend op het postje van Eric wil ik nog even doorgaan over de gemeenteraadsverkiezingen. Ook dit jaar probeer ik weer weloverwogen een keuze te maken. Het probleem van dit jaar is alleen dat Eric's vader ook op de lijst staat en wel voor de Zaanse Onafhankelijke Groepering, oftewel Z.O.G. Tja, natuurlijk kan je op een persoon stemmen, zoals Eric mij al vertelde, maar die persoon zal toch de partijregels moeten volgen en het Z.O.G. is niet echt mijn partij. Dus is het voor mij niet nuttig om op m'n schoonvader te stemmen. Aan de andere kant is m'n schoonvader natuurlijk de liefste, beste, slimste schoonvader die je kan hebben. Eentje aan wie je graag je stem wil binden, maar toch......
Op welke partij ik dan wel zou stemmen? Op ROSA! Alleen die naam al vind ik prachtig, hihi!! Maar niet alleen daarom. Ze hebben bepaalde punten in hun verkiezingsprogramma waar ik het helemaal mee eens ben. Ik zal er even een paar uitlichten;

De nog resterende (veen)weidegebieden dienen, voorzover ze dat nog niet zijn, beschermde natuurgebieden te worden, waarbij in nauwe samenwerking tussen natuur- en milieuorganisaties en boeren een goed en uitvoerbaar beheersplan dient te worden opgesteld. ROSA trekt dan ook de groene grens rond de huidige bebouwing van Zaanstad. Om de oorspronkelijke vegetatie weer terug te krijgen, is ROSA voorstander van verbrakking van de veenweidegebieden. ROSA is tegen het opofferen van veenweidegebieden voor recreatiedoeleinden. Openstelling van de veenweidegebieden voor het publiek kan alleen in samenspraak met de natuur- en milieuorganisaties.

Er worden geen nieuwe industriegebieden ontwikkeld. Na de Westzanerpolder, waarop helaas de keuze is gevallen om dit tot industriegebied om te zetten, is Zaanstad wat ROSA betreft vol genoeg met industrieterreinen. De Wijkermeerpolder mag nooit opgeofferd worden voor industrie. Ook buiten Zaanstad dreigen groengebieden het slachtoffer te worden van de economische groei. Voor ROSA blijven de Wijde Wormer en het Oostzanerveld te allen tijde groen. Door herstructurering van oude industrieterreinen kunnen nog veel bedrijven een plekje vinden in dergelijke gebieden. Bestaande industrieterreinen dienen op duurzame wijze gerevitaliseerd te worden.

Bibliotheken moeten voor elke inwoner van Zaanstad goed bereikbaar zijn. De openbare bibliotheken dienen te worden uitgebreid, zowel in aantal als in openingsuren. ROSA is geen voorstander van de komst van een hoofdbibliotheek in Inverdan, mede omdat dit ten koste gaat van andere filialen. Het huidige bibliotheekassortiment dient te worden uitgebreid, waarbij rekening dient te worden gehouden met de samenstelling van de Zaanse bevolking en de daarmee samenhangende wensen. Iedereen tot en met 18 jaar, de houders van de door ROSA gewenste stadspas en verder scholieren en studenten dienen gratis gebruik te kunnen maken van de diensten van de bibliotheken. Voor de overige inwoners dient het lidmaatschap betaalbaar te zijn.

Om deze zaken vorm te geven, vindt ROSA dat in Zaanstad het volgende dient te gebeuren. In het verleden zijn op vele plaatsen buurtvoorzieningen, zoals scholen en winkels, verdwenen. ROSA vindt een buurt waarin alleen maar huizen staan onleefbaar. Er dienen in iedere buurt voldoende voorzieningen te zijn die het woongenot stimuleren. De gemeente dient de belangen van woonwijken zwaarder te laten wegen dan die van bedrijven en industrie.

Bovenstaande punten van hun verkiezingsprogramma onderschrijf ik van harte. Natuurlijk zijn er ook punten die ik niet onderschrijf, maar tot nu toe wegen die niet op tegen de punten die mij pro-Rosa maken.

Conlusie: Ik ben een ROSA-mens, maar ook een FAMILIE-mens dus ik weet nog steeds niet op wie of welke partij ik ga stemmen! Wat zouden jullie doen?

De gemeenteraadsverkiezingen komen eraan.
Wij gaan onze vertegenwoordigers in de raad kritisch volgen.